Inkomstförsäkring

Oavsett hur din ekonomiska situation och din arbetssituation ser ut idag som transportledare, är det alltid smart att även tänka på sin egen ekonomiska framtid. Du vet trots allt aldrig vad som kommer att hända framöver och hur detta kommer att påverka din ekonomi, oavsett om du idag har en till synes trygg anställning med bra lön eller har ett eget företag. Vi kan alla bli arbetslösa, då en högkonjunktur kan vända till en lågkonjunktur mycket snabbt, men som tur är finns det idag smarta försäkringar som man kan teckna för att skydda sig lite extra om detta skulle ske.

Dessa försäkringar kallas för inkomstförsäkringar, och de försäkrar, som man även hör på namnet, din inkomst. Detta är nödvändigt eftersom arbetslöshetskassan sällan ger en 80 % av ens bruttoinkomst vid arbetslöshet, då a-kassan tillämpar ett inkomsttak, som gör att endast den med en lön på 18 700 kronor per månad eller mindre får ut hela 80 % av den tidigare lönen. Vill man få ut hela 80 % av den tidigare lönen om man blir arbetslös är det därför nödvändigt att ha en inkomstförsäkring som möjliggör detta.
Varför behöver de flesta då en inkomstförsäkring?

I regel är det som sker när man blir arbetslös att ens inkomst sjunker kraftigt, men att man ändå har samma utgifter som förr, vilka oftast är anpassade efter den tidigare inkomsten. Detta gör att de blir svåra att klara av när ekonomin blir sämre, men de flesta vill trots detta inte göra avkall på den levnadsstandard man har bara för att man blir arbetslös så lätt. Med hjälp av en inkomstförsäkring kan man dock oftast lättare klara av de utgifter man har, eftersom inkomstskillnaden inte blir så stor, vilket gör att man kan bibehålla sin tidigare levnadsstandard utan problem, eller betydligt lättare än vad som hade varit fallet annars åtminstone.

 

Man kan få ersättning via en inkomstförsäkring under mellan 150 och 300 dagar, beroende på vilken inkomstförsäkring man väljer, vilket ofta kan vara tillräckligt med tid för att man ska kunna komma på en alternativ lösning för ekonomin, eller till och med hitta nytt jobb!

 

Viktigt att påpeka

Eftersom inkomstförsäkringar har en relativt lång så kallad kvalificeringstid, vilket betyder att man måste ha dem relativt länge innan man kan få ersättning med hjälp av dem, kan du inte teckna dem när du redan vet att du kommer att bli arbetslös. Du måste nämligen ha din försäkring under ett år ungefär (det exakta antalet månader varierar något, men det brukar ligga däromkring) innan du kan utnyttja den. Tänk därför på detta i förväg, och inte när det redan hänt något, för då är det redan för sent!

 

Har du en väldigt hög inkomst kan det även vara värt att komma ihåg att det inte alltid är så att man kan få hela 80 % av sin inkomst via en och samma inkomstförsäkring, för givetvis har även dessa försäkringar en högre inkomstgräns. Hos vissa av försäkringsbolagen kan dock höginkomsttagare teckna en tilläggsförsäkring för att på så vis få ut hela 80 % av den tidigare lönen, så detta kan vara värt att överväga, trots att detta kostar lite extra.